מכירה נכונה: חוזר צירוף הביטוח – מה בעצם הוא אומר?

חוזר "צירוף לביטוח" הוא מהמורכבים שהוצאו השנים האחרונות. בעוד החוזר נמצא כעת בתהליך שינוי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח, מביא כמה כללי אצבע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוזר "צירוף לביטוח" הוא מהמורכבים והמקיפים ביותר שהוצאו בשנים האחרונות על ידי האוצר. לחוזר קיימת טיוטה נוספת, הבאה לתקן מספר נושאים, לאחר שפעלנו מול משרד המפקחת להציג בפניה את הקשיים התפעוליים ועומס המידע הרב הנופלים על גורמי הענף.

גם לנגד עיני האוצר עומדת המטרה להצליח להכתיב לענף חוזרים, שבסופו של יום יכולים להיות מבוצעים על ידי כל הגורמים בשוק. אנו מצפים כי לאחר כל הטיוטות יוצג חוזר שמצד אחד עונה על מטרת האוצר ויוצר כללים בסיסיים בכל תהליך צירוף לביטוח, על ידי חברה או סוכן, ומצד שני מאפשר כללי התנהגות ברורים שניתן לבצעם.

להלן עקרונות שעל ציבור הסוכנים לנהוג לפיהם בעת עריכת פוליסות אלמנטאריות – ומהווים את המהות המרכזית של חוזר מורכב זה.

 • עקרונות התקשרות בסיסים: כל תהליך ההתקשרות עם המבוטחים יהיה מושתת על שקיפות והגינות מול המבוטח. השאלות שנשאל תהיינה ברורות, לא מכשילות ומתאימות למאפייני המבוטח. אנו נעביר מידע מהימן למבוטח. בטרם רכישת הביטוח נעביר כל מסמך שיבקש המבוטח לקבל לידיו, ולאחר עריכת הביטוח נשלח את הפוליסה המלאה ודף הרשימה כולל כל הנספחים הרלוונטיים. על מנת למנוע אי הבנות, נתעד את התהליך בדרכים שונות.

סוכן שיערוך או יפעיל מוקד שיערוך שיחות יזומות למכירת ביטוחים שונים, חייב לוודא שהמבוטח מבין שהוא רוכש ביטוח ולקבל את אישורו. מלבד הצגת מהות הפניה, יזדהה אל מול המבוטח בשם ובתפקיד בסוכנות, והשיחות יתבצעו מטלפונים גלויים כדי שהמבוטח יוכל לחזור אליהם.

אריאל מונין. לשאול שאלות ברורות ולא מכשילות
אריאל מונין. לשאול שאלות ברורות ולא מכשילות
 • עריכת ביטוח חדש: בעת צירוף ועריכת ביטוח חדש, מוטלת עלינו החובה לברר צרכי המבוטח ולהציע את הביטוח הנכון עבורו. בטרם סגירת העסקה, נסכם עם המבוטח את הדברים העיקריים כמו הכיסויים המבוטחים, הפרמיה, תקופה מבוטחת ואמצעי התשלום. במידה וירצה לקבל את החומר עצמו לפני הרכישה, נעביר לו.

  מה הכוונה בבירור צרכים?

דוגמה לבירור צרכים בביטוח רכב: 

 • מהו הכיסוי הנדרש וההבדלים בניהם. (מקיף / צד ג' / + גנבה)
 • תיאור הרכב ושימושו.
 • מי נוהג ומי צפוי לנהוג.
 • תוספות והרחבות מיוחדות ברכב (כמו אביזרי שמע ומיגון קיים).
 • כתבי השרות, שיעבוד במידת הצורך.
 • דוגמה לבירור צרכים בביטוח דירה:
 • מה הכיסוי הביטוח הנדרש. (מבנה / תכולה)
 • שטח המבנה וחישוב סכום ביטוח, הרחבה מחסן או צמודי מבנה.
 • מהו השימוש במבנה (עסקי בחלקו, שכירות משנה).
 • התכולה: קביעת סכום ביטוח, הערכה על ידי מבוטח.
 • הרחבת כל הסיכונים לדברי ערך.
 • חבויות: התאמת גבול אחריות צד ג' או נזקי טרור,
 • צרכים בנזקי המים. רעידת אדמה, הרחבת סכום ביטוח נוסף.
 • התאמת פוליסה משועבדת.

 

 • דוגמה לבירור צרכים בפוליסות מובנות של בתי עסק:
 • מה מהות העסקה והתאמת הפוליסה המתאימה.
 • שאלות לגבי המבנה, צמודי מבנה, שיפורי מבנה, מחסן.
 • שאלות לגבי תכולת העסק והמלאי העסקי.
 • חבויות: התייחסות לחבויות השונות בפוליסה לבתי העסק.
 • בדיקת הרחבות המוצעות בפוליסה העסקית.
 • נזקי המים, נזקי טבע, רעידת אדמה.

 

 • ביצוע חידוש לאחר שנה, או החלפת רכב/דירה: עלינו לוודא כי מאז בירור הצרכים האחרון שנעשה עם הלקוח, לא השתנו צרכיו באופן מהותי, במידה והשתנו עלינו לערוך בירור צרכים מחדש, במידה ולא נציע למבוטח ביטוח לשנה נוספת ונקבל מחדש את אישורו.
 • היחסים בינינו לבין החברות: הסוכנים מחויבים לחוזר ביחד ולחוד עם חברות הביטוח. זוהי סוגיה מסובכת שהשוק או האוצר יידרשו להסדיר. יש חברות שפרשו לא נכון או לחומרה את הוראות החוזר לדעתו, והלשכה תפנה אליהן על מנת לקבל הבהרות.
  חברת הביטוח היא בעלת המוצר ואחראית על הוראות החוזר, ואנחנו כשלוחה יכולים לקחת על עצמנו נושאים באחריות אך אין כל רצון ששנינו נערוך פעילות כפולה שתוסיף על הוצאות התפעול שממילא נוספו בחוזר זה. החוזר אינו משנה מהותית את הסכמי ההתקשרות שלנו עם החברות. אנו שלוחי החברה ואמורים, כמו בשלב החיתום, לקבל על עצמנו אחריות בשמה, ועל חברת הביטוח לאפשר לנו בצורה התפעולית הנוחה להם או לנו לעמוד בחוזר זה.
 • לסיכום, אם נפשט את חוזר צירוף לביטוח נראה שהוא מדייק אותנו לעבודה הנכונה שלנו כסוכנים, ויאפשר לנו לא רק להיות מקצועים יותר אלה להגדיל הכרות עם המבוטח. ועל כן:
 • נברר צרכי המבוטח, נתאים לו הפוליסה ברכב, דירה, ופול בתי עסק.
 • נסביר לו מה הוא הולך לרכוש ופרטים מהותיים.
 • נקבל את אישור המבוטח, ונשלח את הפוליסה והנספחים.
 • נתעד את כל התהליך אל מול המבוטח. ונתחיל להשתמש בטכנולוגיה רבה יותר.
 • וחשוב: את כל זה נעשה תוך הגינות ושקיפות מרבית, ואי הכשלת המבוטח.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email