66% מהסוכנים מגדירים את סוגיית החיתום כבעיה הגדולה ביותר מול חברות הביטוח

כך עולה מסקר שביעות רצון הסוכנים מחברות הביטוח בבריאות לשנת 2017. החברות המצטיינות הן הראל ומנורה מבטחים. החברה הפוגעת ביותר בסוכניה באמצעות פעילותה הישירה היא הפניקס
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני ביטוח פרסמה בכנס הבריאות השבוע את סקר שביעות רצון מחברות הביטוח בתחום הבריאות. הסקר, שבוצע על ידי מכון שריד, דירג את רמת השירות של החברות על פי שביעות רצון הסוכנים העובדים עמם וכלל 622 סוכנים. הסקר אשר בוצע בחודש מאי, נערך לראשונה באופן אינטרנטי. יש לציין כי נתוני הכשרה ביטוח ואיילון אינם מוצגים בסקר עקב מספר המשיבים הקטן.

מטרת הסקר היא לבחון את רמת שביעות רצון סוכני הביטוח מהחברה העיקרית עמה הם עובדים לאורך זמן. הסקר בחן 12 קריטריונים לצורך מדידת שביעות רצון הסוכנים מאיכות השירות של חברות הביטוח: משך זמן הטיפול בתביעות, הוגנות בסילוק תביעות, נכונות לתשלום לפנים משורת הדין, קלות השגת עובדי החברה, הדרכות, היכולת להיפגש עם מנהלים בחברה, שקיפות בחישוב עמלות, הכלים שהחברה מעמידה לרשותך לבדיקת עמלות, פגיעה בסוכני החברה בפעילות ישירה, יכולת החברה לתת פתרונות מותאמים לבעיות רפואיות בעת חיתום, שביעות רצון כללית ונכונות להמליץ על החברה בפני עמיתים.

חברת הראל דורגה ראשונה (7.4) ולאחריה מנורה מבטחים (7.3). מגדל מדורגת במקום האחרון(6.2) . להלן טבלת הדירוג 2017 לעומת אשתקד:

הראל הצטיינה בחמישה פרמטרים: משך זמן טיפול בתביעות (7.7), הוגנות בסילוק תביעות (7.6), נכונות לתשלום לפנים משורת הדין (6.7), שביעות רצון כללית (7.5) ונכונות להמליץ על החברה בפני עמיתים (36%).

מנורה הצטיינה בחמישה פרמטרים: קלות השגת עובדי החברה (7.4), היכולת להיפגש עם מנהלים בחברה (7.7), שקיפות בחישוב עמלות (5.9), הכלים שהחברה מעמידה לרשותך לבדיקת עמלות (5.4), ויכולת החברה לתת פתרונות מותאמים לבעיות רפואיות בעת חיתום (6.2) ואילו כלל הצטיינה בפרמטר אחד בלבד – הדרכות (7.0).

מגדל קיבלה את הציונים הנמוכים ביותר בשמונה פרמטרים: טיפול בתביעות (6.5), נכונות לתשלום לפנים משורת הדין (5.1), קלות השגת עובדי החברה (5.4), היכולת להיפגש עם מנהלים בחברה (6.5), שקיפות בחישוב עמלות (4.7), הכלים שהחברה מעמידה לרשותך לבדיקת עמלות (4.3), שביעות רצון כללית (6.1) ונכונות להמליץ על החברה בפני עמיתים (16%).

הפניקס קיבלה את הציונים הנמוכים ביותר בשני פרמטרים: הדרכות (6.2), יכולת החברה לתת פתרונות מותאמים לבעיות רפואיות בעת חיתום (5.4).ואילו כלל קיבלה את הציון הנמוך ביותר בפרמטר הוגנות בסילוק תביעות (7.0).

הבעיה העיקרית – חיתום

החברה הפוגעת ביותר בסוכניה באמצעות פעילותה הישירה היא הפניקס (5.7), ולאחריה הראל  .(5.6) מנורה קיבלה את הציון הנמוך ביותר כחברה שהכי פחות פוגעת בסוכניה.

בפרמטרים של שקיפות בעמלות, כל חברות הביטוח דורגו בציונים נמוכים מאוד ונרשמה ירידה ניכרת ביכולתן של כל החברות לתת פתרונות מותאמים לבעיות רפואיות בעת חיתום.

בנוסף, הסקר בדק מה הם הנושאים הכי מטרידים עמם מתמודדים הסוכנים בתחום הבריאות, מול חברת הביטוח העיקרית עמה הם עובדים. מתוצאות הסקר עולה כי הבעיה העיקרית עמה נתקלים סוכני הביטוח היא החיתום, 66% לעומת 31% אשתקד. כמו כן, 25% מהסוכנים הצביעו על מהירות הטיפול בתביעות כבעיה עיקרית של החברות, 14% הצביעו על הוגנות בסילוק תביעות, 8% הצביעו על היכולת להיפגש עם מנהלים בחברה, ו-6% הצביעו על מוצרים נחותים בהשוואה לחברות אחרות.

לצד הבעיות בקרב חברות הביטוח, הסוכנים נשאלו מהם הנושאים המטרידים אותם בתחום הבריאות וסיעוד בענף הביטוח. הנושא המטריד ביותר הוא השיווק הישיר של חברות הביטוח, 60% לעומת 39% אשתקד. לאחר מכן מדורגים תדמית הסוכנים  (34%), טיפול החברות בסילוק תביעות (30%), התגמול בגין העיסוק בתחום ( 29%), והיעדר ידע מקצועי מספק (17%).

ערך מוסף

הסקר בחן מהם הפרמטרים שלדעת הסוכנים מהווים את הערך המוסף שלהם ללקוחותיהם. 73% הצביעו על שירות וטיפול בתביעות, 66% בחרו במקצועיות, ו-38% הצביעו על נאמנות וליווי לאורך שנים.

בנוסף, הסקר מצביע על עלייה בשיעור הסוכנים המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל, מ-79% בשנת 2016 ל-87% השנה.66%  מהסוכנים המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל משווקים את הביטוח של חברת פספורט קארד, 18% משווקים את הראל, 9% את מגדל, 4% את הפניקס, ו-3% את מנורה.

בנוגע לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח בריאות לפי חלוקה למחוזות בחברת מנורה מוביל מחוז חיפה (7.4), בחברת הראל מובילים מחוזות מרכז וירושלים (7.0), בחברת הפניקס מוביל מחוז חיפה (7.3), בחברת כלל מוביל מחוז חיפה והצפון ובמגדל מחוז צפון מוביל (6.2).

בעקבות תוצאות הסקר אמר סו"ב אריה אברמוביץ,  נשיא לשכת סוכני ביטוח, כי "ביטוחי הבריאות הינם בעלי משמעויות קריטיות כמו הצלת חיים, הארכת חיים והקלה על סבלם של מבוטחים. רמת השירות של חברות הביטוח ממחישה פעם נוספת את האתגר הניצב בפני הסוכנים בפעילותם למען המבוטחים. אסור לנו להתפשר על איכות השירות שאנו מעניקים למבוטחים. הסקר שב וממחיש את הצורך של הענף בסוכני ביטוח, כמי שדואגים בכל תנאי וזמן לציבור המבוטחים"./

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email