66 שנות עצמאות וביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

1948 חברת ביטוח אריה הוקמה על ידי יהודה מצב טוקטלי

1949 סהר נוסדה על ידי משפחת סחרוב. הפניקס הוקמה על ידי דוד חכמי ז"ל

1950 התוכנית לביטוח סוציאלי הוגשה על ידי גולדה  מאיר – שרת העבודה והביטוח העממי

1951 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח בישראל

1952 הכנת חוק הביטוח הלאומי הראשון על ידי ועדת משנה מיוחדת של ועדת העבודה של הכנסת

1953 חוק הביטוח הלאומי עבר בכנסת

1954 פורסמו תקנות הביטוח הלאומי

1955 שלמה אליהו פתח סוכנות ביטוח עצמאית

1956 נחקק חוק עידוד החיסכון

1957 הדר הוקמה כאגודה לביטוח הדדי על ידי "פרדס סינדיקט" של מגדלי פרי ההדר וחברת האיכרים

1958 נחקק חוק הגנת השכר

1959 נחקק חוק הנכים – תגמולים ושיקום

1960 מגדל משווקת ביטוח דירה – פוליסה לחמש שנים עם שנה חמישית בחינם

1961 נחקק חוק מס רכוש וקרן פיצויים

1962 לה נסיונל החלה לפעול

1963 פורסם צו מס הכנסה שקבע כי עמלת ביטוח תהיה הכנסה

1964 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)

1965 נחקק חוק השליחות הנוגע למעמדו המשפטי של סוכן הביטוח

1966 חברת הביטוח אליהו נוסדה על ידי שלמה אליהו

1967 "הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ" הוקמה על ידי הממשלה

1968 פקודת הנזיקין (הנוסח החדש)

1969 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רישיון לסוכן ביטוח)

1970 פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש)

1971 המגן הוקמה כחברה בת של חברת פלתורס ביטוח

1972 הכשרה חברה לביטוח החלה לעסוק בביטוח

1973 החל ביטוח האבטלה

1974 צור חברה לביטוח נרכשה על ידי הסנה מידי בנק ארץ ישראל בריטניה

1975 הסנה חברה לביטוח הונפקה בבורסה

1976 איילון חברה לביטוח נוסדה על ידי לוי יצחק רחמני

1977 ענבל חברה לביטוח רכוש הממשלה הוקמה על ידי ממשלת ישראל

1978 מנולייף מנורה נוסדה כחברה בת של מנורה. תחילה נקראה "חיל חברה ישראלית לביטוח חיים בע"מ"

1979פלח השוק של הסנה מגיע ל-25%

1980 נחקק חוק ביטוח סיעוד

1981 נחקקים חוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

1982 חברת הראל המשמר השקעות הונפקה בבורסה

1983 חוזר הממונה על הביטוח מגביל את פיצוי אובדן כושר עבודה ל-75% משכרו הממוצע של המבוטח

1984 שלוח חברה לביטוח נרכשה על ידי הראל

1985 כללי הביטוח הימי נקבעו על ידי הבריטים ובישראל עדיין מתנהלים לפי חוקי ביטוח אלה

1986 איילון חברה לביטוח הונפקה בבורסה

1987 דולב חברה לביטוח שבבעלות חברת הפניקס הישראלי החלה את פעילותה

1988 נחקק חוק סיעוד ממלכתי

1989 סהר חברה לביטוח נרכשה על ידי הראל

1990 סוף עידן של פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים

1991 נחקק חוק עובדים זרים

1992 פוליסות משתתפות ברווחי ההשקעה החלו להיות משווקות

1993 דקלה חברה לביטוח נרכשה על ידי הראל

1994 נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הוקמה חברת ביטוח ישיר (IDI חברה לביטוח)

1995 קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו לקבלת עמיתים חדשים. נפתחו קרנות פנסיה חדשות

1996 הוקמה השלוחה הישראלית של AIG העולמית

1997 החלה הרפורמה בשוק ביטוחי החובה, והפכה את השוק לתחרותי

1998 חברת דקלה מתחילה בשיווק ביטוח סיעודי לעמיתי כללית מושלם

1999 חוזר השרברבים – ביטוח נזקי צנרת בביטוח דירה

2000 חוק ההסדרים במשק שמביא לפתיחת פוליסות הוניות. שירביט החלה לפעול כחברת ביטוח

2001 פוליסות מסוג מעורב לשכירים הפסיקו להיות משווקות(לעצמאיים – שנתיים מאוחר יותר)

2002 חוזר מפקח בנושא ביטוח סיעודי – פרט. חוזר מפקח בנוגע לשמאות ביטוח רכב

 

2003 תוכניות מסוג עדיף בביטוח חיים ירדו מן המדף

2004 הושקו תוכניות חדשות בביטוח חיים עם דמי ניהול מהשוטף ודמי ניהול מהצבירה. נוסד פורמט עמלות חדש

2005 רפורמת בכר וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. הוסדר בחוזר נושא ביטוח החיים והמבנה למשכנתא

2006 24 חברות ביטוח פועלות בישראל, כולל אבנר, קרנית ושלוש חברות ממשלתיות

2007 קנס המשיכה המוקדמת בוטל בכל התוכניות הפנסיוניות החדשות המשווקות

2008 פנסיית חובה לשכירים. בוטל האפיק ההוני בחיסכון הפנסיוני (תיקון 3). שלמה ביטוח החלה לפעול

 

2009 הפגנה נגד ייקור ביטוח החובה לאופנועים. 2009 שלמה אליהו מודיע כי הוא לא מעלה תעריפים

2010 פוליסה תקנית חדשה לביטוח רכב חובה. ביטוח נמכר על ידי שלמה ברמי לוי. אסון השריפה בכרמל

2011שפל בשוקי ההון מביא לירידה חדה ברווח הנקי של חברות הביטוח. תאגיד אבנר נסגר

2012 שלמה אליהו קונה את חברת הביטוח מגדל. ביטוח החיים של אליהו נמכר להראל

2013 פוליסות קצבה חדשות עם מקדם מובטח הופסקו להיות משווקות. פסגות מקבלת רישיון בביטוח חיים

2014 מדינת ישראל בת 66. חג עצמאות שמח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email