79% מהסוכנים פעילים רבות בתחום הפנסיוני

מסקר משוב על כנס ביטוח חיים ופנסיוני עולה כי רוב הסוכנים שהשתתפו בסקר מעוניינים להעמיק בלימודי תכנון פרישה ותכנון פיננסי למשפחה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

35% מסוכני הביטוח הפנסיוניים מעוניינים להעמיק בלימודי תכנון פרישה, 25% מעוניינים להעמיק בתכנון פיננסי למשפחה, 23% בתכנון משכנתאות ו-17% במוצרי חיסכון.

כך עולה מסקר משוב לשביעות רצון הסוכנים שהשתתפו בכנס הפנסיוני האחרון שהתקיים בחודש מרץ באילת. הסקר בוצע באמצעות שאלון שנשלח ב-SMS לסוכנים. על הסקר ענו כ-130 חברים שהשתתפו בכנס.

לדברי סו"ב יובל ארנון, זו הפעם הראשונה שהסקר נערך בצורה זו, ולאור ממצאיו תפתח הלשכה השתלמויות מקצועיות לטובת הסוכנים בנושאים הנ"ל.


סו"ב יובל ארנון

79% מהנשאלים פעילים במידה רבה בתחום הפנסיוני, 13% במידה מסוימת, 5% במידה מועטה ו-3% אינם פעילים כלל בתחום. 16% מהנשאלים הם חברי MDRT.

מממצאי הסקר עולה עוד, כי 81% מהסוכנים חשבו שהכנס תרם להם באופן כללי, 39% סברו שהכנס תרם להם רבות ו-42% במידה מסוימת. 17% סברו שהכנס תרם להם במידה מועטה ו-2% חשבו שהכנס לא תרם להם.

לשאלה – האם הכנס הוסיף לידע הסוכנים בתחום הפנסיה, השיבו 30% מהסוכנים – במידה רבה, 48% – במידה מסוימת, 18% במידה מועטה ו-4% – ענו כי לא הוסיף כלל.

הסקר התייחס גם לתכניות הבידור במהלך הכנס, ומהתוצאות עולה כי 37% נהנו במידה רבה מהתכניות, 36% במידה מסוימת, 19% במידה מועטה ו-8% – לא נהנו כלל.

השאלה האחרונה התייחסה לבני/בנות הזוג ועד כמה הם היו מרוצים מהפעילויות בכנס. 36% היו מרוצים במידה רבה, 35% במידה מסוימת, 19% במידה מועטה ו-9% לא היו מרוצים בכלל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email