79% מהסוכנים פעילים רבות בתחום הפנסיוני

מסקר משוב על כנס ביטוח חיים ופנסיוני עולה כי רוב הסוכנים שהשתתפו בסקר מעוניינים להעמיק בלימודי תכנון פרישה ותכנון פיננסי למשפחה
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

35% מסוכני הביטוח הפנסיוניים מעוניינים להעמיק בלימודי תכנון פרישה, 25% מעוניינים להעמיק בתכנון פיננסי למשפחה, 23% בתכנון משכנתאות ו-17% במוצרי חיסכון.

כך עולה מסקר משוב לשביעות רצון הסוכנים שהשתתפו בכנס הפנסיוני האחרון שהתקיים בחודש מרץ באילת. הסקר בוצע באמצעות שאלון שנשלח ב-SMS לסוכנים. על הסקר ענו כ-130 חברים שהשתתפו בכנס.

לדברי סו"ב יובל ארנון, זו הפעם הראשונה שהסקר נערך בצורה זו, ולאור ממצאיו תפתח הלשכה השתלמויות מקצועיות לטובת הסוכנים בנושאים הנ"ל.


סו"ב יובל ארנון

79% מהנשאלים פעילים במידה רבה בתחום הפנסיוני, 13% במידה מסוימת, 5% במידה מועטה ו-3% אינם פעילים כלל בתחום. 16% מהנשאלים הם חברי MDRT.

מממצאי הסקר עולה עוד, כי 81% מהסוכנים חשבו שהכנס תרם להם באופן כללי, 39% סברו שהכנס תרם להם רבות ו-42% במידה מסוימת. 17% סברו שהכנס תרם להם במידה מועטה ו-2% חשבו שהכנס לא תרם להם.

לשאלה – האם הכנס הוסיף לידע הסוכנים בתחום הפנסיה, השיבו 30% מהסוכנים – במידה רבה, 48% – במידה מסוימת, 18% במידה מועטה ו-4% – ענו כי לא הוסיף כלל.

הסקר התייחס גם לתכניות הבידור במהלך הכנס, ומהתוצאות עולה כי 37% נהנו במידה רבה מהתכניות, 36% במידה מסוימת, 19% במידה מועטה ו-8% – לא נהנו כלל.

השאלה האחרונה התייחסה לבני/בנות הזוג ועד כמה הם היו מרוצים מהפעילויות בכנס. 36% היו מרוצים במידה רבה, 35% במידה מסוימת, 19% במידה מועטה ו-9% לא היו מרוצים בכלל.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email