88% מרוכבי האופניים החשמליים נוסעים ללא קסדה

מחקר מיוחד של הרשות לבטיחות בדרכים ממליץ על אכיפה מוגברת, הסברה והגדלת מסלולי הרכיבה לאופניים בערים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"בתשעת החודשים הראשונים של 2018 נהרגו 16 רוכבי אופניים חשמליים. נתון זה מטריד מאחר שבשנת 2017 נהרגו שבעה רוכבים". כך קובע מחקר חדש שפורסם בימים אלה על ידי ד"ר יעל הדר, חוקרת בכירה ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד). לדברי עו"ד רחלי טבת ויזל, מנכל"ית הרלב"ד, המחקר עוסק ב"תאונות אופניים חשמליים, נתונים, גורמי סיכון, התנהגויות ואמצעים להתמודדות עם התופעה".

המחקר מציין כי נתוני הפגיעה בתאונות בהן מעורבים אופניים חשמליים אינם מלאים. הסיבה לכך היא העובדה כי לאופניים חשמליים אין רישוי ולרוכב בהם אין רישיון. על כן, תאונות רבות אינן מדווחות. הנתונים שמפרסם המחקר נלקחו משני מקורות, שהוצלבו על ידי הלמ"ס: המשטרה ומכון גרטנר. על פי נתונים אלה, בשנת 2017 נפגעו 2,185 בני אדם כתוצאה מתאונה עם אופניים חשמליים, בהם שבעה הרוגים ויותר מ־100 פצועים קשה.

אופניים חשמליים | צילום: shutterstock

המחקר מביא סקר תצפיות מהמרחב העירוני שבו התחקו אחר התנהגויות רוכבי אופניים חשמליים בפרט וכלים ממונעים ללא רישיון בכלל. התצפיות נערכו ב־50 צמתים ב־11 יישובים. רוב הרוכבים שנצפו היו גברים (79%). הסיכוי לחצייה באדום גבוה פי שישה בקרב גברים על פי סקר התצפיות:
1. רוב הרוכבים שנצפו (88%) רכבו ללא קסדה.
2. מבין הרוכבים על הכביש, רוב הרוכבים (61%) נצפו בתנועה רבה של כלי רכב. במחצית מהמקרים, מהירות הרוכב הייתה איטית יותר לעומת כלי הרכב. בסך הכל רוב הרוכבים לא שינו את מיקומם בכביש, ולא עלו על המדרכה תוך כדי נסיעה.
3. ב־72% מהמקרים נצפה קונפליקט בין הרוכב וכלי הרכב בזמן הנסיעה.
4. מבין הרוכבים על מדרכה או שביל אופניים, ב־5% מהמקרים נצפה קונפליקט בין הרוכב להולך רגל.
5. כאשר הרוכבים נצפו בקטע רחוב לפני צומת עם שביל – 75% רכבו על השביל, 10% על המדרכה ו־15% על הכביש.
6. בקטע דרך לפני צומת ללא שביל: 46% מהרוכבים רכבו על המדרכה, ו־54% על הכביש.
7. ב־19% מהמקרים הרוכב חצה באדום במעבר מרומזר.
8. בקרוב למחצית מהמקרים הרוכב לא עצר או האט לקראת המעבר.
9. במחצית מהמקרים בעת חציית הרוכב היו הולכי רגל במעבר. ברוב המקרים הללו, הרוכב נסע לאט במקביל להולכי הרגל החוצים. עם זאת, ב־30% ממצבי האינטראקציה עם הולכי רגל, הרוכב עקף את הולכי הרגל החוצים, ונסע מהר יותר מהם.
10. ב־20% מהמקרים, הרוכב עבר באדום בצומת. במודל לניבוי חצייה באדום נמצא כי יש השפעה מובהקת למגדר: הסיכוי לחצייה באדום, גבוה פי שישה בקרב גברים בהשוואה לנשים.
11. ב־10% מהמקרים הרוכב נסע נגד כיוון התנועה בצומת.
12. ב־13% מהמקרים הרוכב עלה על מדרכה תוך כדי חציית צומת.
13. ב־5% מהמקרים נצפה קונפליקט בין הרוכב לבין כלי רכב בשטח הצומת ובנסיעה בכביש נצפה קונפליקט בין הרוכב לכלי רכב בשיעור של 6% .

מסקנות המחקר בנוגע להתנהגויות הן:
א. אמצעי התחבורה החלופיים משמשים לאותם יעדי נסיעות כמו יתר אמצעי התחבורה בעיר.
ב. כשליש מרוכבי האופניים החשמליים הם בני נוער עד גיל 18. מצב זה מחייב טיפול מיוחד של הרשויות, באמצעות הדרכה, הסברה ואכיפה.
ג. רוב משתמשי האמצעים החלופיים נצפו בלי קסדות. הצעירים עד גיל 18 מחויבים לכך בחוק, לכן מדובר בתופעה של אי ציות, אשר דורשת טיפול של רשויות האכיפה.
ד. מהירויות הרכיבה באופניים חשמליים גבוהות יותר בהשוואה לאופניים רגילים. לא זוהתה תופעה משמעותית של מהירויות נסיעה חריגות בקרב רוכבי האופניים החשמליים.
ה. כמחצית מרוכבי האמצעים החלופיים נצפו בכביש, האחרים על מדרכות, תוך שימוש גובר בתשתיות הולכי רגל בצמתים. מצב זה נובע מהיעדר הסדרים ברורים לנסיעה של האמצעים החלופיים.
ו. בנסיעה בקטע רחוב, כאשר קיים שביל אופניים מסודר, חלק ניכר מרוכבי האופניים החשמליים בוחרים לנסוע על השביל, ובכך מורידים את רמת הסיכון באינטראקציה עם הולכי הרגל. הסדרת שבילי אופניים ייעודיים הינה הפתרון הרצוי.

היתר רכיבה למי שלא מחזיק ברישיון נהיגה על פי המלצות המחקר:
1. שימוש בקסדות – יש לקדם בדחיפות חיוב קסדה בכל גיל ובכל דרך לכל כלי הרכב הממונעים ללא רישיון רכב.
2. שבילי אופניים – קידום מסיבי של סלילת שבילי אופניים בתחום העירוני, תוך שקילת סנקציה עקיפה לרשויות שלא יממשו תקציבים המיועדים לכך.
3. אכיפה – הרחבת סמכויות האכיפה של הפקחים העירוניים מתוקף החוק לייעול האכיפה, כך שפקחים עירוניים יבצעו אכיפה, בין היתר, בנושא חבישת קסדה, גיל הרוכב ואיסור הרכבת אדם נוסף.
4. רישום – הרלב"ד תומכת ברישום לאופניים חשמליים בכל דרך שמשרד התחבורה ימצא לנכון, לצורך הגברה ואפשור אכיפה על ידי זיהוי בעל הכלי.
5. מידע על חוקים והמלצות בטיחות – המידע בדבר רכיבה בטוחה וחוקי התנועה הרלוונטיים יונגש לרוכבים שאינם במסגרת החינוך התעבורתי בכיתות י'.
6. לימוד הנושא במסגרת החינוך התעבורתי – במסגרת הרפורמה בחינוך התעבורתי מקדמת הרלב"ד עם משרד החינוך ומשרד התחבורה תוכנית לימודים חדשה, בה ישולב נושא כלי רכב ממונעים ללא רישוי, יוקדשו שעות ללימוד לנושא, וישולבו שאלות במבחן המסכם.
7. נשיאת היתר רכיבה – נשיאת היתר רכיבה למי שלא מחזיק ברישיון נהיגה, ובו אישור על מעבר תיאוריה במסגרת משרד הרישוי או במסגרת החינוך התעבורתי בבתי הספר.
8. הסברה – קמפיין הסברה נרחב לרוכבים ולהורים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email