מי בכלל צריך סוכן ביטוח? כולם – כולל ביטוח ישיר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לית מאן דפליג כי בתקופה הטכנולוגית שבה אנו חיים, חברות הביטוח אינן זקוקות לתיווכו של סוכן הביטוח בפעולה של מכירת הפוליסה, כאשר נכון להיום, יכול כל מבוטח שיש לו מחשב או סמארטפון לרכוש לעצמו ביטוח רכב או גם ביטוח דירה באמצעות האינטרנט בכל יום מימות השבוע ובכל שעה משעות היממה מבלי שיהא עליו לצאת מהבית, להזמין סוכן ביטוח לביתו או אפילו לחייג לנציג מכירות של חברת ביטוח.

כל זה טוב ונכון כל עוד מדובר בביטוח אחיד וכל מה שנותר למבוטח לעשות הוא להשוות את עלות הביטוח )הפרמיה( ותנאי התשלום. כלומר, אם מוצר הביטוח היה דומה למכשיר סמארטפון, דוגמת אייפון 6 או גלקסי אקסטרה, הרי שאין שום מניעה לרכוש את המכשיר מהדגם הרצוי באמצעות האינטרנט לפי המחיר הזול ביותר ופרישת התשלומים הנוחה ביותר ללקוח.

גישה זו, או יותר נכון, אמונה, כי מדובר במוצר ביטוח אחיד היכתה שורשים בתודעת הציבור ואפילו בפיקוח על הביטוח, כך שאנו עדים לפרסומות של מבטחים שונים המציעים הנחה בשיעור של עשרות אחוזים מהעלות, מבלי לציין את הבסיס להנחה ואת גובה המחיר ללקוח לאחר ההנחה.

חברת ביטוח ישיר מנהלת מסע פרסום עתיר השמצות ומבזה כנגד ציבור סוכני הביטוח, בעוד שחברות הביטוח המסורתיות שעובדות עם סוכני ביטוח נוהגות כדבר שבשגרה לשתף את סוכני הביטוח במתן הנחות למבוטחים על חשבון עמלתם.

כתוצאה מכך, מספר סוכני הביטוח הצעירים נמצא בירידה מתמדת והגיל הממצע של סוכני הביטוח הוא מעל ל-50. האמת היא שמוצר ביטוחי אחיד (בכל הקשור לתנאי פוליסה) קיים אך ורק לגבי סוג ביטוח אחד והוא ביטוח חובה לרכב. ביטוח חובה לרכב ניתן כמובן לרכוש באמצעות האינטרנט לפי המחיר הנוח ביותר למבוטח.

לכאורה, יכול מבוטח המבטח לרכוש ביטוח חובה באופן עצמאי באינטרנט: לאתר ולמצוא בעצמו את שני המדדים באינטרנט, כאשר המקור מתפרסם באתר הפיקוח על הביטוח. עצה אחת קטנה מהח.מ., החיפוש אינו קל (בלשון המעטה), אלא אם כן המבוטח או מי ממקורביו בקי בכריית מידע באינטרנט. כמו כן, ביום פקודה כאשר צריך לממש את הביטוח, יתקשה מבוטח שרכש את ביטוח החובה לרכב באמצעות האינטרנט לאתר את עורך הדין המתאים לטיפול בתביעתו, וכל בחירה שאינה מתאימה עשויה לגרום לאותו מבוטח הפסדים של מאות אלפי שקלים אם לא יותר.

מצד שני, תנאי פוליסת ביטוחי רכב ודירה כוללים תנאים ומשתנים שונים העשויים להשפיע על קיומו או אי קיומו של ביטוח ביום האמת, כפי שנראה בדוגמאות להלן. חשוב להביא בחשבון כי בכל הקשור למוצרי ביטוח קיים גם מרכיב השירות, והפיקוח על הביטוח מפרסם מדי שנה שני מדדים לגבי כל אחת מחברות הביטוח.

מדד אחד מתייחס לתלונות הציבור בפיקוח על הביטוח ומדד נוסף מתייחס לאופן ולמשך הטיפול של חברות הביטוח בתביעות של מבוטחים. סיבה נוספת חשובה לא פחות להיעזר בשירותיו של סוכן ביטוח גם בעת רכישתו של ביטוח חובה לרכב היא קיומן של תוכניות ביטוח מסוימות המקנות למבוטח הנחה נוספת בביטוח המקיף לרכב, במקרה שבו ביטוחי החובה והמקיף נערכו באמצעות אותה חברת ביטוח.

כלומר, לצורך השוואת המחירים בין חברות הביטוח השונות אין די בהשוואת עלותו של ביטוח החובה לרכב (השוואה שאפשר לעשות אותה באמצעות אתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח), אלא גם חשוב ורצוי להשוות את עלות חבילת הביטוח לרכב כולה, כלומר ביטוח החובה וביטוח המקיף, פעולה הדורשת טיפולו של סוכן ביטוח, הואיל שתנאי הביטוח בפוליסות לביטוח מקיף לרכב אינם אחידים.

להלן כמה הבדלים לדוגמה בין תוכניות הביטוח השונות לביטוח מקיף לרכב, וזאת על אף שכל תוכניות הביטוח מבוססות על תנאי מינימום (פוליסה תקנית) המחייבים על פי חוק, אלא שחברות הביטוח מתחרות ביניהן גם בתנאי הפוליסה, כך שבחירה בתוכנית מסוימת עשויה להביא לפיצוי גדול יותר למבוטח או אפילו להביא למצב שבו יינתן כיסוי ביטוחי לפי פוליסה א' לעומת שלילת הכיסוי הביטוחי כולו לפי פוליסה ב'.

כך למשל, במקרה שבו חברת ביטוח א' (למשל מגדל) אינה דורשת התקנתו של קודן לצורך ביטוח המקיף לרכב וחברת ביטוח ב' (למשל ביטוח ישיר) כן דורשת קיומו של קודן לצורך ביטוח מקיף לרכב. כך שבהחלט ייתכן מצב שבו גניבת כלי רכב מבוטח שלא הותקן בו קודן או שהמבוטח השאיר את הקוד במקום בולט בדירה, יהיה מבוטח בחברת מגדל הפועלת באמצעות סוכני ביטוח ואף נמצאת בבעלותו של שלמה אליהו, שהוא בעצמו חבר לשכת סוכני ביטוח, ולא יהיה מבוטח בחברה לביטוח ישיר המנהלת, כידוע, מסע השמצות חסר תקדים כנגד ציבור הסוכנים.

כמה דוגמאות (אחדות מבין מקרים רבים) להבדלים נוספים בביטוח רכב: גבול אחריות בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי שיכול לנוע מ-350 אלף שקל, או אפילו פחות, ולהגיע למיליון שקל בתוכניות ביטוח מסוימות. כיסוי לכלי רכב חדש תמורת ישן (לכלי רכבים חדישים), אובדן כללי בנזק בשיעור של 60% מערך כלי הרכב, לעומת 45% בתוכניות ביטוח אחרות והבדלים רבים נוספים, בהם סכומי ההשתתפות העצמית, שרק סוכן ביטוח מקצוען ומיומן יוכל להאיר את עיני המבוטח לגבי ההבדלים בין מוצרי הביטוח השונים בנוסף ומעבר לגובה הפרמיה (השוואה שהמבוטח יכול לעשות בעצמו).

גם בביטוח דירה ותכולתה (המבוסס אף הוא על תנאי מינימום המחויבים על פי חוק, פוליסה תקנית) אפשר למצוא הבדלים ניכרים בין הפוליסות השונות. כך למשל, בחלק מהפוליסות אין כיסוי לסיכוני פריצה ושוד כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד, ובחלק אחד של הפוליסות קיים כיסוי מלא. בחלק מתוכניות הביטוח אפשר למצוא כיסוי לאקדחים במסגרת כיסוי התכולה, ובחלק אחר אין כיסוי.

בחלק מהפוליסות ניתן כיסוי מובנה ל"כל הסיכונים" תכשיטים בדירה עד 20% מסכום ביטוח התכולה, ובחלק מהפוליסות הכיסוי מוגבל ל-10% בלבד. כמו כן, קיימת פוליסה שאינה מקנה כיסוי לנזקי צנרת לתכולה, אלא למבנה בלבד.

קיימים גם הבדלים ניכרים בגבול האחריות שניתן על ידי המבטחים לפי תוכניות הביטוח השונות לכיסוי משלים לערך קרקע (ערך חילוף), הבדל העשוי להגיע למאות אחוזים מסכום הביטוח למבנה. בביטוח הדירה כמו בביטוח רכב, קיומם של ההבדלים בכיסוי הביטוחי, מצריך את עבודתו של סוכן הביטוח וכל זאת עוד לפני שמתייחסים לחשיבות עבודתו של סוכן הביטוח בהסבר תנאי הפוליסה וסייגיה למבוטח, הסבר ווידוא התקנתם של תנאי המיגון, תזכורת לחידוש הביטוח ומתן שירות למבוטחים במקרה של תביעות.

עבודתם של סוכני הביטוח חשובה גם לחברות הביטוח עצמן, הואיל שאחריותן כלפי המבוטחים בהיעדרם של סוכני ביטוח תגדל, וגם – וכאן הנקודה החשובה – בעת מכירת הביטוח. נכון להיום חברת הביטוח יכולה אמנם לבצע את המכירה באמצעות האינטרנט ללא עזרתם של סוכני ביטוח, אבל חברת ביטוח אינה יכולה לגרום למבוטח לבחור במוצר הביטוחי של החברה מבין מגוון מוצרי הביטוח של החברות השונות, וכמו כן אין באפשרותה להתאים למבוטח את המוצר הביטוחי המתאים לו ביותר מבין מגוון המוצרים המשווקים באותו תחום על ידיה, וזאת ככל שחברת הביטוח מציעה יותר מתוכנית ביטוח אחת לביטוחי הדירה והרכב.

ונסיים בחברה לביטוח ישיר העוסקת בהשמצה בוטה של סוכני ביטוח בפרסומי החברה. אז לידיעת הגולשים, חברת ביטוח ישיר עצמה עובדת עם סוכני ביטוח. כן, זה נכון, אל תשפשפו יותר מדי את העיניים. מחלקת ביטוח עסקים של חברת ביטוח ישיר, המציעה לא פעם מחירים אטרקטיביים לביטוח ציי רכב של חברות גדולות, משתפת פעולה עם סוכני ביטוח להשלמת הכיסוי הביטוחי לרכבי יוקרה וציוד מכני הנדסי באמצעות סוכן ביטוח המומלץ, כן, כן, על ידי החברה לביטוח ישיר (וכל הפרטים שמורים במערכת).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email