עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

מילה מול מילה