עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח