אליעוז רבין, מנכ"ל חברת "דּבר פשוט", ייעוץ ניהולי בע"מ