גילי ראובני, יועצת הלשכה בנושא הדרכה והטמעת גביית דמי טיפול מלקוחות