חיים גולדיס, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

מדור חיים גולדיס, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני במגזין ביטוח ופיננסים

עמוד ארכיון כתבות במגזין ביטוח ופיננסים של לשכת סוכני הביטוח בישראל.