עו“ד ג‘ון גבע , היועץ המשפטי לחברי הלשכה במחוז תל אביב ומרכז