ליאור הורנצ'יק, מנכ"ל ובעלים של יושרה סוכנות לביטוח בע"מ וחבר הוועדה לסוכנים צעירים