מירית עמוסי, מנכ"ל ובעלים סניף אשקלון "השיא - פתרונות פיננסים"