רון קשת, מנהל מיזם הפרישה של לשכת סוכני ביטוח

העשיר הצנוע