תומר סינואני, מנהל ביטוח מנהלים, חיסכון ופיננסים בתחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס

מדור תומר סינואני, מנהל ביטוח מנהלים, חיסכון ופיננסים בתחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס במגזין ביטוח ופיננסים

מנהל ביטוח מנהלים, חיסכון ופיננסים בתחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס