תומר סינואני, מנהל ביטוח מנהלים, חיסכון ופיננסים בתחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס