יוסי מנור, חבר ועדת ההיגוי של לשכות הביטוח באירופה

מדור יוסי מנור, חבר ועדת ההיגוי של לשכות הביטוח באירופה במגזין ביטוח ופיננסים

עמוד ארכיון כתבות במגזין ביטוח ופיננסים של לשכת סוכני הביטוח בישראל.