זאב פרלשטיין, יו"ר המועצה הארצית, לשכת סוכני הביטוח