AXA הצרפתית היא המבטחת של קבלני השיפוצים בקתדרלת נוטרדאם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת הביטוח הצרפתית הגדולה AXA היא המבטחת המובילה של שתי החברות המשפצות של הקתדרלה נוטרדאם בפריז שנפגעה קשה בשריפה שפרצה בה. הדליקה פרצה בגג המבנה ובמהלכה קרסו גג הקתדרלה וצריח הצלב. המבטחת נמנעת מלדווח על היקף הביטוח. השלטונות טרם קבעו אם השריפה פרצה כתוצאה מעבודת השיפוצים בגג המבנה או מסיבה אחרת.

מסתבר שהכנסיות בצרפת נמנעות מלבטח את המבנים ואת יצירות האמנות. הדבר מוסבר בנוהג בצרפת שהמדינה היא שמעניקה כיסוי ביטוחי לכנסיות.

כנסיית נוטרדאם בפריז | צילום: ShutterStock

אבל במקרה של נוטרדאם מסתבר, כי כמה יצירות אמנות היו מבוטחות ב־AXA. אולם, 90% לפחות מיצירות האמנות והפסלים ניצלו מהשריפה כי הוצאו ממנה לפי תוכנית חירום מוכנה מראש למקרה של שריפה, רעידת אדמה ואסון טבע. תוכנית החילוץ פעלה לפי התכנון מכיוון שהכבאים והשוטרים שהגיעו לנוטרדאם פעלו על פיה. כל יצירות האמנות והפסלים הועברו לאחסון במחסני הלובר בפריז.

ממשיכות לצמוח: הפופולריות של מיני־פוליסות ביטוח ביפן גדלה

הפופולריות של מיני־פוליסות ביטוח ביפן ממשיכה לגדול. הפוליסות מעניקות כיסוי ביטוחי קצר מועד והן זולות יותר. גם חל גידול במספר חברות הביטוח ביפן המוכרות את הפוליסות הייחודיות.

ארגון חברות הביטוח היפניות דיווח שבשנה החולפת הונפקו 7.53 מיליון מיני־פוליסות ביטוח. זהו גידול בשיעור של 10% לעומת השנה הקודמת. מספר חברות הביטוח ביפן המשווקות את הסוג הזה של פוליסות ביטוח זינק ל־100, לעומת 64 חברות בשנת 2008 .

מיני־פוליסות ביטוח מאופיינות בהגבלות מסויימות. כמו למשל, תקרה של 26,800 דולר בפוליסת ביטוח החיים. הכיסוי הביטוחי בפוליסת רכוש היא למספר מועט של מוצרים ולזמן קצר, כך שפרמיית הביטוח היא נמוכה. גם מיני־פוליסות בריאות מעניקות כיסוי לאירוע קצר, כנסיעה או טיול.

הפופולריות של המיני־פוליסות מוסברת בכך שהן מעניקות כיסוי ביטוחי לנישות של סיכונים המאפיינים את אורח החיים היפני. לפי הנתונים של ארגון חברות הביטוח, המקיים מעקב אחר סוגי הפוליסות הנמכרות, הפוליסות המבוקשות ביותר הן לביטוח רכוש, ביטוחי חיים וביטוחים רפואיים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email