מדד שירות חברות הביטוח לשנת 2017: מגדל, מנורה ואיילון בתחתית הרשימה

"ועדת הטכנולוגיה היא הוועדה המרכזית בלשכת סוכני ביטוח"

הרגולציה בענף הביטוח תקבל ביטוי בדוח מבקר המדינה הקרוב

נשיא הלשכה קיים "שולחן עגול" עם בעלי הסוכנויות הגדולות

תוקם ועדת איתור למחליף לממונה על שוק ההון דורית סלינגר

לקראת המונדיאל PassportCard תפתח משרד במוסקבה כדי לענות על צרכי מבוטחיה

האיחוד האירופאי מבצע רפורמה בביטוח רכב

אחה"צ משפטי – הדרכה אינטנסיבית בסוגיות משפטיות לסוכני הלשכה

כיצד מפר הפיקוח על הביטוח את החוק בעניין סוכני הנסיעות?

סו"ב הדר קופלביץ תרמה כליה והצילה חייו של צעיר שלא הכירה

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון או הממונה על שוק החוזרים?

מנכ"ל מגדל במכתב לסוכנים: "הניסיונות לייצר דה לגיטימציה של עבודתכם המקצועית – הם בלתי ראויים"

יו"ר ועדת הכספים הורה לרשות שוק ההון להתפשר עוד השבוע עם הלשכה בנושא "צירוף ברבים"

המסע לפולין יתקיים השנה בין המועדים 9־15 באוקטובר – ההרשמה החלה

נכשלו השיחות עם רשות שוק ההון – הלשכה תמשיך בהליך הבג"צ נגד הרשות בנושא הסכם לרבים

101 סוכנים חדשים הצטרפו החודש ללשכת סוכני ביטוח

"חוק האופנועים" להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת

סלינגר התחייבה לפתור בעיית כיסוי הנזקים בגין "הטרור החקלאי"

סוויס רי שותפה במהפכה הביטוחית בקפריסין

מהפכה דיגיטלית: סוכנים יוכלו לבחור את לקוחותיהם העתידיים