"עם ההנהגה החדשה ועובדי הלשכה נעפיל לשיאים חדשים"

"לפעול להחזרת הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון"

“זו גאווה גדולה לראות את בוגרי המכללה מצליחים בעולם הביטוח”

“הציבור מפנים שסוכן הביטוח הוא הגורם המקצועי והתומך הטוב ביותר עבורו”

"אני דואגת שהשירות שיינתן יהיה יעיל, מהיר והטוב ביותר"

"בונה את מסגרת הלימוד היעילה ביותר לסטודנטים"

“הבנתי כי סוכני הביטוח הם בעלי הכשרה וידע רב”

"התלמידים במכללה לפיננסים וביטוח מרגישים בבית"

"העבודה בלשכה חיזקה את דעתי החיובית על סוכן הביטוח"

"כל אחד צריך סוכן ביטוח לצדו"

"העבודה בלשכה חיזקה את דעתי לגבי סוכני הביטוח"

"הסוכן פועל בסוגיות בעלות השפעה קריטית על עתידנו"

"כמו שאפנה לבעל מקצוע מומחה בכל תחום, כך אפנה לסוכן ביטוח"

"בחזוני סוכן הביטוח יהפוך לאיש אמונו של הלקוח"

"במציאות של היום כל אדם חייב שיהיה לו סוכן ביטוח"

"ועדות הלשכה הן עמוד התווך של הלשכה"

"הסוכנים ראויים להערכה רבה על ההתמדה הלא פשוטה בענף תחרותי ושוחק"

"הסוכנים ראויים להערכה רבה על ההתמדה הלא פשוטה בענף תחרותי ושוחק"

"העבודה בלשכה חיזקה את דעתי החיובית על סוכני הביטוח"