עובד לשכה

מדור עובד לשכה במגזין ביטוח ופיננסים

מדור עובד לשכה במגזין "ביטוח ופיננסים" של לשכת סוכני ביטוח מציג את פעילות ועבודת פעילי, עובדי וחברי ועדות הלשכה.