"המקצועיות נמדדת בבניית תיק מתאים ללקוח ולמשפחתו, תוך ראייה הוליסטית"

"כל פעם מחדש אני מבינה את גודל השליחות שלי"

“לחשוב תמיד שהלקוח הוא בן משפחה"

“הסוכנים הצעירים לא משתתפים מספיק בכנסי הלשכה”

"אני כאן כדי שהלקוח שלי יקבל את כל סוכן צעיר מה שמגיע לו מהפוליסה שלו"

"היושרה המקצועית שלנו היא הנכס הכי גדול שיש לנו"

"לרתום את הטכנולוגיה לטובת שירות טוב ונגיש יותר"

“הקושי הכי גדול של הסוכן הצעיר סוכן צעיר הוא להתפרנס בתחילת הדרך”

“כל אדם חייב שיהיה לו ביטוח פרטי”

“לשקף יותר את פעילות ועשיית הלשכה לסוכנים הצעירים”

"החשיבות של בעל רישיון תלך ותגדל"

"לגרום ליותר סוכנים צעירים סוכן צעיר להגיע להדרכות וכנסים"

"על הלשכה לשקול הקמת מסלקה פנסיונית משלה"

“הסוכנים הצעירים מובילים את השינויים במקצוע”

"ספק אם מבוטחים ממעמד ביניים ומטה יסכימו לשלם שכר טרחה לסוכן"

“הפתרונות ידועים – היישום שלהם הוא האתגר”

"לשקם את התדמית ולהחזיר את היוקרה למקצוע סוכן הביטוח"

"ללשכה יש חשיבות אדירה בחייו של הסוכן"

"לדעת לבחור את השותפים לדרך"

“טיפול בתביעה קודם לפגישה למכירת פוליסה חדשה”