בעקבות שאר חברות הביטוח: תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר בגין גביית ריבית מופרזת

"התשובה הטובה יותר של הסוכנים לתחרות מול הישירים היא מתן שירות עוד יותר טוב למבוטחים"

תפוסה מלאה לקורס בתחום הפנסיוני שמועבר בלשכה

נשיא להב למפקחת על שוק ההון: אל תתערבו במערכת המסחרית בין סוכן הביטוח לחברות הביטוח

מבוטחי ביטוח בריאות יוכלו לקבל את הדו"ח השנתי במייל

מי יהיה סוכן הביטוח של השנה?

המודל החכ"מ ייצא לדרך ב-2016

איילון תמכור פוליסה משרדית מורחבת לחברי הלשכה

יום עיון לחברי MDRT ישראל יתקיים בנובמבר ויתמקד במקצוענות ובמוטיבציה

"סוכנים כמלאכים – תודה והערכה"

האתגרים של סוכני הביטוח הצעירים

שינויים ושירותים נוספים מהמסלקה הפנסיונית מ-2015

הוועדה לסוכנים צעירים הגיעה לעודד את הנבחנים במבחני ההסמכה של משרד האוצר

סוכני מחוז הצפון לתעשיינים: ביטוח עושים אצל סוכן