האסיפה הכללית השנתית: ”הנחנו על סדר היום הציבורי את סוגיית הפרדת דמי הניהול מעמלות הסוכן“

קונים יותר כלי רכב – אך מבטחים פחות

כנס MDRT העולמי: ”חולקים את הקשיים וההצלחות עם אנשי מקצוע מכל העולם“

מעסיקים: כך תמלאו דו“ח משכורת לעובדיכם

הסכם עם בנק יהב: חברי הלשכה זכאים לפתוח חשבונות עסקיים ואישיים בתנאים מיוחדים

טיוטת חוזר: אין לשווק ביטוח חיים לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים בדמי ביטוח קבועים

מה כוללת הפוליסה במבנה האחיד?

לא רק קרנות פנסיה

פוליסות החיסכון – מהם מסלולי ההשקעה הקיימים?

הצעת חוק להאריך את תקופת ההתיישנות של תביעות לתגמולי ביטוח חיים או סיעוד

מרכז המחקר של הכנסת: משקל העסקים הזעירים והקטנים בתעסוקה הוא 46.7%

אתם שואלים – היועצים המשפטיים של הלשכה עונים

סוכני מחוז חיפה והצפון יקבלו תנאים ייחודיים במרכז האקדמי כרמל

סיור מקצועי במפעל איטונג: כיצד מבטחים עסק גדול, על כל סיכוניו?

יישום חדש של מגדל מאפשר הצטרפות לפוליסת חיסכון באמצעות האינטרנט