סקר לשכת סוכני הביטוח לשנת 2015: שלמה ראשונה – כלל אחרונה

אריה אברמוביץ: "הצלחנו כי לקחנו אחריות – ומשום שחיברנו שותפים לדרך"

סלינגר קראה בכנס לסוכני הביטוח: "אתם האנשים בשטח – הרימו את הכפפה"

מנהל ביטוח רכוש בפיקוח: "נאפשר מכירת כתבים על ידי הסוכן"

מונין: "מוקדן לא יחליף את היכולת המקצועית והקשרים של הסוכן"

"העובדה שבלמנו את הרפורמה מעידה שאנו לא חותמת גומי"

"סוכן הביטוח חשוף לתביעות יותר מכל בעלי המקצועות החופשיים, כמו עורכי דין ורואי חשבון"

כיצד ישפיעו כניסתן של טכנולוגיות חדשות לענף והאם על סוכני הביטוח לחשוש מהן?

המפקחת קבעה: חובת השימוש במסלקה תידחה לחודש דצמבר

נפטר במפתיע מייסד קבוצת ד.נ.ר – דורי נחום

חברות הביטוח יחויבו לרכז מידע אישי למבוטחים בצורה מקוונת

אירועי הלשכה