פוטנציאל לשיפור: כך אפשר להתמודד עם מבול הרגולציה של השנה האחרונה

מעורבות הסוכן והקלטת השיחה: על מה חשוב להקפיד בעת צירוף לקוח לביטוח

“אני יודע איך מתנהל סוכן ביטוח שבדרך כלל מבטיח הבטחות שהוא לא יכול לקיים"

אברמוביץ תוקף את פניית הפרסה של סלינגר שקבעה שסוכני נסיעות יוכלו למכור ביטוח