חברות הביטוח מצאו דרך לייקר את הביטוחים הסיעודיים

תשלום על כל טופס: כך מנסה מגדל להילחם ברפורמת "עקוב אחרי"

גם בביטוח רכב: הפניקס ממשיכה לקחת לקוחות מסוכניה