בסימן "מחוברים – קשר אישי הוא אלמנטרי": שרים וח"כים בכנס הלשכה