מנכ"ל Wobi: עולם הביטוח העתידי יורכב מסוכנויות ביטוח שיעשו כסף מטורף"

ליצמן: “כדי שישראל תהיה מוכנה להזדקנות האוכלוסייה יש צורך במשאבים ברמה הלאומית"

”ישנן חברות הקובעות כללים שאינם סבירים לבדיקה מחודשת של זכאות לקצבת סיעוד"

הקלות למבוטחים בהליך ביטול פוליסות ביטוח

הישג ללשכה: הגופים המוסדיים יחויבו לדווח לסוכנים על עמלות שישולמו להם במוצרים הפנסיוניים

האם כלל גבתה כספים מהסוכנים בניגוד להסכמים?