בעקבות שריפת הענק בלונדון: סוכני הביטוח בודקים את ביטוחי הדירות

בעשור האחרון נרשמו הפסדים בביטוחים ימיים

חקירת יו”ר ANBANG מסכנת את הסקטור הפיננסי בסין

ביטוח ורכב בחבילה אחת

"סוכן הביטוח יהפוך למקצוע שונה מזה של היום"

המציאות מוכיחה את צדקת הסוכנים

פעולות התפעול מנקודת מבט משפטית

יתרות צבורות בקופות פיצויים מרכזיות

בשנה האחרונה נרשמה מגמת עלייה במספר הנרשמים למכללה

"רכישת הביטוחים הפרטיים מעידה על חוסר האמון של האזרחים בביטוח הממלכתי"

סו"ב אברמוביץ: "אין לסוכני הנסיעות סיבה להלך אימים על הציבור"

נתק בין הנהלת כלל ביטוח ועובדי החברה

יו"ר הקואליציה מצדד בעמדת הלשכה בנושא החברות המתפעלות