חברות הביטוח יחויבו לשלוח מסרון למבוטח לפני ייקור תעריף ביטוח הבריאות שלו

"הסוכנים ראויים להערכה רבה על ההתמדה הלא פשוטה בענף תחרותי ושוחק"

איך מוכרים תיק ביטוח מבלי להסתבך?

"אין תחליף לסוכן אישי"

בכיר בחברת ביטוח מובילה: "סלינגר טיפסה על עץ גבוה שאינה יודעת איך לרדת ממנו"

העליון דחה את בקשת הלשכה לדיון נוסף בקמפיין שוקה

הממונה על שוק ההון: יישום לקוי של הוראות שיווק כתבי שירות

מוטי רוזן פורש מתפקידו כמנכ"ל מנורה

ענף הביטוח ממשיך להתאגד

חברות הביטוח צריכות לטפח מוצרי מניעה להקטנת הסיכונים שלהם חשופים המבוטח ובני משפחתו

הוועדה ממליצה: לחייב את החברות לפרסם את שיעור ההחזר לציבור מתוך הפרמיות

גדעון סער: "הצעירים של היום יהיו הקשישים העניים בעתיד"

"להימנע מהוצאת חוזרי פיקוח שאין בהם נתונים על העלויות הכרוכות ביישומם"

סו"ב אריה אברמוביץ: "יישום ההמלצות של הוועדה הוא מבחן האומץ של אנשי הציבור"