שיפור במצבו של החולה הסיעודי לא יבטל או יקטין את הזכאות שנקבעה מראש

דרך עיניהם של הגברים: מה מביאות איתן הנשים לתחום הביטוח?

בעל שליטה או קרובו לא יוכלו לכהן כיו"ר דירקטוריון בגוף מוסדי

השתלמות ייעודית לסוכנים צעירים

הליך הגישור – תהליך לידה

איך יראו חייה של המשפחה לאחר מועד היציאה לגמלאות?

"האישה מובילה ערכים משפחתיים, לכן בביטוח היא חשה מחויבות אישית להגן על לקוחותיה"

קרנות הפנסיה מאיימות: המנעות מהעלאת גיל הפרישה לנשים תפגע בחסכונות העמיתים לפנסיה

חגיגת פורים לסוכני הביטוח במחוז צפון

שר העבודה והרווחה: "הרפורמה בסיעוד – הרעה דרמטית לנזקק; האוצר רוצה להרוויח כסף"

סו”ב אודי אביטל, יו”ר ועדת פיננסים: “נפחית את ההוצאות ונגדיל את ההכנסות לסוכני הלשכה”

סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת הטכנולוגיה: "הוועדה הטכנולוגית תוביל ותקדם את חברי הלשכה לעידן הדיגיטלי"

נשיא איגוד לשכות המסחר לשר האוצר: "סלינגר מונעת מתנופה בלתי מרוסנת ליצירת רגולציה"

שר הכלכלה: "אין ספק בנחיצותו של סוכן הביטוח עוד שנים רבות"

12 נשים מספרות על הדרך שלהן להצלחה