"ממונה קבילות" לחברי הלשכה – פתרון בעיות לסוכן הבודד מול חברות הביטוח

יעמדו בזה: המבטחים הגדולים באירופה עברו בהצלחה את מבחני הלחץ התקופתיים

פרישה מאוחרת: כל מה שאתם צריכים לדעת על שימור הון והורשה

“לשקף יותר את פעילות ועשיית הלשכה לסוכנים הצעירים”

עתיד סוכן הביטוח – קשר ליצרן אחד או ברוקר עצמאי?

"המצג שיצר סוכן הביטוח כלפי התובע מהווה מצג שחורג מהיקף שליחותו"

"חברות טכנולוגיה רבות מפתחות מוצרים עבור סוכני הביטוח"

חדש במסלקה: אפשרות להגיש פניה לחברה המנהלת על איכות המידע שהתקבל

משתלמים בתחום הפיננסים במחוז ירושלים

הסכם שכר קיבוצי ראשון בקבוצת הביטוח איילון

בוטלה ועדת הדירקטוריון במגדל לאחר הפגישה בין שלמה אליהו למשה ברקת

25 מבעלי הסוכנויות הגדולות בענף הגיעו למפגש עדכון עם נשיא הלשכה

נערכים לבג"צ: הלשכה דורשת לבטל טיוטת הממונה להארכת הפטור לסוכני הנסיעות