weSure בדרך להנפקה לפי שווי של 200 מיליון דולר

תגייס בבורסה ברבעון הראשון כ-30-50 מיליון דולר לטובת התרחבות לחו"ל והגדלת הון לטובת פעילותה בישראל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אמיל וינשל וניצן צעיר-הרים מנפיקים את חברת weSure שבשליטתם לפי שווי של 200 מיליון דולר, וזאת שנתיים בלבד לאחר שהחלה לפעול בענף. החברה הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך לטובת הנפקתה בבורסת תל אביב, ועל פי תשקיף זה נקבע שוויה.

לדברי יו"ר החברה, אמיל וינשל, החברה בוחנת גם גיוס ההון בהנפקה פרטית, אך "ככל שתהיה הנפקה ציבורית היא אמורה להיות כבר במהלך הרבעון הראשון של 2021", אמר וינשל ל"ביטוח ופיננסים".

אמיל וינשל. צילום: יח"צ

מטרת ההנפקה היא גיוס של בין 30 ל-50 מיליון דולר על מנת להרחיב את פעילותה גם לחו"ל וכדי להגדיל את הון החברה לטובת הרחבת פעילותה בישראל גם לתחומי ביטוח נוספים מעבר לאלמנטרי. באוגוסט האחרון, הודיע וינשל כי הצעד הבא של החברה הוא לפתוח נציגויות באירופה, בארצות הברית ובאפריקה, עוד בשנת 2021. יש לציין, כי למרות שהחברה מוגדרת כחברה דיגיטלית, היא פועלת מאז הקמתה גם באמצעות סוכני הביטוח (היברידית), כפי שהבטיחו וינשל וצעיר-הרים בעת הקמתה.

מגעים מעבר לים

במקביל להגשת התשקיף בישראל, מנהלים ראשי החברה מגעים לטובת הנפקתה גם בנאסד"ק, וזאת לטובת תהליך קבלת רישיון לפעול בכל מדינות בארצות הברית, בו כבר פתחה weSure. כמו כן, בחברה בוחנים אפשרות לפתוח אותה להשקעות פרטיות.

בדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של 2020 מסרה החברה כי בעקבות המשך צמיחה משמעותי בפעילות החברה ונכסיה בתקופת הדוח, ועל מנת לתמוך, בין היתר, בהמשך מגמת הצמיחה וההתרחבות המתוכננת לתחומים נוספים, נמצאת החברה בשלבים מתקדמים לגיוס הון משני רובד 2.

weSure, הפועלת היום בעיקר בתחום הרכב וגם בדירות, סיימה את הרבעון השלישי עם רווח כולל בסך 2.1 מיליון שקל, גידול של כ-126% לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email