ZEBAROOR השיקה מערכת ואפליקציה למעקב וניהול כספי הפנסיה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הפלטפורמה האינטרנטית ZEBAROOR  (זהברור), שבבעלות יעקב אלפסי, אייל שלזינגר וצוריאל חורין, השיקה מערכת ייחודית ואפליקציה למעקב וניהול כספי הגמל והפנסיה לטובת החוסכים. בהקמת המערכת החדשה הושקעו כמיליון דולר, בין היתר גם על ידי בכירים בענף הביטוח.

המערכת מציגה לחוסך את נתוני החיסכון הפנסיוני שלו, מנתחת אותם ומייצרת התראות אוטומטיות על נושאים המשפיעים על היקף החיסכון הפנסיוני והכיסויים הביטוחיים של החוסך. ב"זהברור" מדגישים כי המערכת אינה מחליפה את סוכני הביטוח, אלא מספקת לחוסכים כלים נוספים לניתוח ופיקוח.

המערכת זמינה באתר החברה ובאפליקציה. בין ההתראות שהחוסך מקבל יש התראות כלליות, כמו טעות בגיל החוסך ומינו (דבר שמשפיע על גובה החיסכון ועל הכיסויים הביטוחיים), התראות כספיות – כמו חוסר בהפקדות מעביד – השוואת דמי הניהול לממוצע בתוכנית ולקבוצת ייחוס דומה, והשוואת התשואות לקופות אחרות במסלולים דומים. המערכת מעבירה גם התראות ביטוחיות, כמו אי־התאמה של ביטוח החיים ואובדן כושר העבודה למצב האישי של העמית. בחלק מההתראות אפשר להעביר בלחיצת כפתור מכתבים לגופים המנהלים עם דרישה לתיקון.

המערכת דורשת הרשמה כמנוי, באחד ממסלולי השירות – מסלול חינמי, המאפשר קבלת מידע, או מסלול בתשלום חד פעמי של 40 שקלים, המספק תמונת מצב והתראות לשיפור החיסכון. בהמשך יוצע גם מסלול בעלות חודשית של 10 שקלים, שיכלול מעקב והתראות על כל שינוי שחל בביטוחים ובחסכונות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email